Erika neemt afscheid van stichting ZaaiGoed.

Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van Erika die zoveel heeft betekend voor de Stichting. Er werd een traantje weggepinkt, of ‘liep het Spaarne over’ Erika? Gelukkig waren Dennis en Miep er om haar te troosten. Over en weer werden cadeautjes gegeven en dankbare woorden uitgewisseld. Door Corona was de bezetting summier, maar de betrokkenheid zeker niet minder. Voor degene die het stukje van Erika in de laatste nieuwsbrief niet gelezen hebben citeren wij onderstaand in haar woorden wat zij nog had willen zeggen als jullie erbij waren geweest.

Citaat van Erika

“De afgelopen 6 jaar heb ik, Erika Meershoek, vol enthousiasme onder de vlag van stichting ZaaiGoed een reeks ‘Groen doet Goed‘ projecten en diverse Zintuigentuinen voor krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen gerealiseerd. De ZaaiGoed Zintuigentuin bij volkstuinvereniging ZWN in Haarlem Noord, onze thuisbasis, is uitgegroeid tot een weldadige ontmoetingsplek waar jaarrond buiten-gewone groen- en creatieve activiteiten plaatsvinden met heel veel mooie momenten en blije gezichten als resultaat. Onze welzijnsgerichte persoonlijke aanpak wordt breed gewaardeerd en is een inspiratiebron voor velen. Het doet goed om te zien dat her en der allerhande nieuwe initiatieven voor en met ouderen ontspruiten met kruisbestuivingen tussen natuur, cultuur en kunst die zowel sociaal als ecologisch duurzaam zijn. Een mooi moment voor mij om het stokje over te dragen en ruimte te bieden voor een frisse kijk en nieuwe energie. Wilma Overbeek, een bekend gezicht in het Haarlems sociaal domein, wordt met ingang van 1 oktober de nieuwe uitvoerend directeur van stichting ZaaiGoed. Vol vertrouwen en met goed gemoed draag ik stichting ZaaiGoed als bloeiende en groeiende organisatie aan haar over. Ik wens Wilma en al onze lieve deelnemers veel geluk.”