Voorwaarden

 1.   Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Stichting ZaaiGoed en haar afnemers.
 2.   Onze betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3.   Bestellingen worden verzonden nadat de betaling is ontvangen.
 4.   Wij zijn gerechtigd verzend-, administratie- en eventueel bestelkosten afzonderlijk in rekening te brengen.
 5.   Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft.
 6.   Retourneren van bestellingen is wettelijk mogelijk, mits binnen de termijn van 10 werkdagen.
 7.   Factuur wordt met de bestelling meegezonden. Het is niet mogelijk rekeningoverzichten over reeds afgerekende aankopen te verstrekken. Het is dus voor de koper noodzakelijk de rekeningen langere tijd te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus).
 8.   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld bij aangetekende verzending of verzending naar het buitenland) reizen de goederen voor rekening van de koper.
 9.   Afwijkingen van voormelde voorwaarden gelden uitsluitend indien zij tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
 10. Doordat een afnemer bestelt geeft hij te kennen dat deze voorwaarden hem bekend zijn en dat hij daarmee genoegen neemt.
 11. Alle geschillen in verband met of als uitvloeisel van een gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem.