WMO, JAARVERSLAG & JAARPLAN

De inhoud van de jaarverslagen en jaarplannen zijn tijdelijk opengesteld, alhoewel privacy-gevoelige informatie wordt beschermd. Heeft u belang bij het bekijken van de inhoud? Wij stellen het op prijs als u hiernaar vraagt. Stuurt u in dat geval een verzoek naar contact@stichtingzaaigoed.nl.

Jaarverslag 2021
WMO 2021 ZG voorblad
Jaarverslag en jaarplan Stichting ZaaiGoed