ANBI en Beloningsbeleid

Stichting ZaaiGoed wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Onder het RSIN nummer 854564172 zijn wij te vinden in het ANBI-register.

Medewerkers

Medewerkers en directie van stichting ZaaiGoed ontvangen een maximaal uurtarief van € 40,-.

Bestuursleden

Bestuurders van stichting ZaaiGoed ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De zakelijke gegevens van stichting ZaaiGoed voor contact, post en betalingen zijn:

Postadres

Anthony Fokkerlaan 19
2024 JA Haarlem
Nederland

Telefoon:

06 42170216, Wilma Overbeek

Mail

contact@stichtingzaaigoed.nl

Bankrekening

IBAN: NL28TRIO0198081294
BIC/SWIFT: TRIONL2U
Ten name van stichting ZaaiGoed, Haarlem

Kamer van Koophandel

Nr. 61952796

RSIN

Nr. 854564172