ANBI en Beloningsbeleid

Stichting ZaaiGoed wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Onder het RSIN nummer 854564172 zijn wij te vinden in het ANBI-register.

Medewerkers

Medewerkers en directie van stichting ZaaiGoed ontvangen een maximaal uurtarief van € 40,-.

Bestuursleden

Bestuurders van stichting ZaaiGoed ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.