Contact, locaties en aanwezigheid

de Zintuigentuin Volkstuincomplex ZWN, Van der Aartweg 25, Haarlem Noord.
De Zintuigentuin vind je aan de linkerkant halverwege het pad op Berkenlaan 15.
Dagbesteding op maandag en woensdag van 10:00 – 16:00 uur
Voor aanmelding clienten of meer info bel Wilma Overbeek 06 42170216

Volkstuindersverening ons Buiten Boerhaavelaan 43, 2035RB Haarlem.
Dagbesteding op dinsdag van 10:00 – 16:00 uur.
Voor aanmelding clienten of meer info bel Wilma Overbeek 06 42170216

Laan van Berlijn Wijkcentrum de Wereld, Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem
Alle verhoogde bakken op het plein worden voor 2 dagdelen per week onderhouden (onkruid wieden, water geven, snoeien en oogsten), door mensen van ZaaiGoed, stagiaires Dock, vrijwilligers (met of zonder beperking)  en bewoners.
Heb je interesse om mee te helpen neem dan contact op met Wilma 06 42170216.

ZaaiGoed Creatief: Wijkcentrum de Horizon, Anbonstraat 2, Haarlem.
Donderdag 10:00 – 12:00 Koffie & Kaart
Donderdag 14:00 – 16:00 vrije inloop.
Bezoek ons Facebookaccount om een idee te krijgen van de dingen die hier gemaakt worden.

De zakelijke gegevens van stichting ZaaiGoed voor contact, post en betalingen zijn:

Postadres

Anthony Fokkerlaan 19
2024 JA Haarlem
Nederland

Telefoon:

06 42170216, Wilma Overbeek

Mail

contact@stichtingzaaigoed.nl

Bankrekening

IBAN: NL28TRIO0198081294
BIC/SWIFT: TRIONL2U
Ten name van stichting ZaaiGoed, Haarlem

Kamer van Koophandel

Nr. 61952796

RSIN

Nr. 854564172