Dagbesteding tijdens Corona 2021

Voor veel aanbieders en gebruikers van dagbesteding is de 1,5 meter dagbesteding nog een zoektocht. Ik hoop door deze extra nieuwsbrief hier een klein beetje duidelijkheid te bieden over hoe wij moeten werken op dit moment. Ik ben naast mijn functie uitvoerend directeur stichting ZaaiGoed ook betrokken bij de werkgroep kwetsbare ouderen in Haarlem. De werkgroep is samengesteld uit andere begeleiders dagcentra, WMO-medewerkers, casemanagers, alzheimercafé en alzheimer nederland. Hier haal ik veel informatie uit en delen wij onze kennis en ervaringen.

De voorwaarden voor dagbesteding zijn:

Sinds 3 december 2020 wordt bij de dagbesteding het preventief gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd.

 • De betrokkenen hebben geen klachten en zijn niet met COVID-19 besmet.
 • De 1,5 meter-maatregelen en hygiëne-adviezen van het RIVM worden nagekomen.
 • Gebruik preventief een mondkapje bij kwetsbare groepen

Door deze voorwaarden is het niet altijd mogelijk dat iedereen tegelijk fysiek deel kan nemen aan dagbesteding. Fysiek deelnemen kan alleen door in deelgroepen of dagdelen te werken als er geen gebruik kan worden gemaakt van een locatie die een grotere groep, op 1,5m kan ontvangen.

De Tuinclub van stichting ZaaiGoed heeft de beschikking over een ruimte “de kantine” van ca 90 vierkante meter inclusief keuken en toilet. Deze ruimte is groot genoeg om mensen te ontvangen voor koffie drinken en gezamenlijk te lunchen. Bij slecht weer is het mogelijk om in groepjes op te splitsen en een “knutsel” activiteit aan te bieden. Wij huren de kantine extra naast het gebruik van ons eigen tuinhuis. Op deze manier kunnen wij tegemoet komen aan de grote behoefte van dagbesteding. De Tuinclub is gericht op het buiten zijn door te wandelen en te tuinieren. Gezellig bij elkaar zijn, kennis delen en goede gesprekken voeren is bij ons bij iedere activiteit mogelijk.

De Tuinclub gaat ervoor om zoveel mogelijk zijn activiteiten buitenshuis op te zoeken!

De creabox op donderdag onder leiding van Liesbeth wordt aangeboden in het Tuinhuis. Dit kan zolang de groep hier niet te groot voor wordt.

Stichting ZaaiGoed, de Tuinclub op maandag en woensdag en de creabox op donderdag is verbonden met gemeente Haarlem. De dagbesteding wordt door het WMO tegemoet gekomen met een jaarlijkse subsidie en is daardoor verplicht verantwoording af te dragen aan medewerkers WMO.

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben in deze periode de wettelijke opdracht passende zorg en ondersteuning te bieden waarbij de richtlijnen van het RIVM worden nagekomen.

 • Zorg en ondersteuning worden waar mogelijk regulier gegeven en in een aangepaste vorm waar nodig. Welke alternatieven mogelijk zijn, moet lokaal worden afgewogen.
 • Gemeenten en aanbieders moeten ervoor zorgen dat een en ander plaats vindt in goed overleg  met de cliënten, naasten en hun mantelzorger.
 • Gemeenten en aanbieders dienen het te respecteren wanneer cliënten en hun naaste(n) voorlopig geen gebruik willen maken van dagbesteding. Zij horen ervoor te zorgen dat de cliënt en zijn naaste(n) op de hoogte zijn van de risico’s en mogelijkheden om deze risico’s te verminderen.
 • Wanneer de cliënt tijdelijk niet naar de dagbesteding gaat, zullen gemeenten en aanbieders moeten zorgen voor goed contact. Bijvoorbeeld door een of twee keer per week te (beeld)bellen met de cliënt om een vinger aan de pols te houden.
 • Het Rijk heeft financiële afspraken gemaakt met de VNG en gemeenten en aanbieders opgeroepen zich maximaal in te spannen om te zorgen voor continuïteit van zorg en ondersteuning, ook voor dagbesteding van kwetsbare personen.

EXTRAMURALE DAGBESTEDING

 • Wij respecteren het besluit van de deelnemer en zijn of haar naasten om de dagbesteding voorlopig niet te bezoeken. Wij gaan wel het gesprek aan met de betrokkenen om na te gaan of deze keuze weloverwogen en op basis van voldoende informatie is gemaakt. Ik bespreek hierbij of alternatieve invulling gewenst is. Ik zorg voor contact met de deelnemer, naasten en zijn mantelzorger. Als een deelnemer deze niet heeft, kan de onafhankelijk cliëntondersteuner of casemanager deze contactrol vervullen. De keuze om te stoppen met dagbesteding mag niet leiden tot een onverantwoorde zorg- of thuissituatie of een forse achteruitgang van gezondheid en/of zelfredzaamheid.
 • Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidklachten hebben passend bij Covid-19 kunnen naar de gewone dagbesteding.  De zorgaanbieder moet per persoon echter afwegen of dit kan. Hiervoor gelden uiteraard de adviezen van het RIVM.
 • Bij kwetsbare ouderen maakt de zorgaanbieder de afweging tussen het risico op besmetting met Covid-19 en de nadelige gevolgen van het niet kunnen komen naar de dagbesteding. Dit gebeurt altijd in overleg met de deelnemer en zijn naasten.
 • Alternatieven wanneer dagbesteding niet mogelijk of wenselijk is:
  • Activiteiten bij mensen thuis
  • Ook zijn er dagbestedingsmedewerkers en casemanagers die wel individueel bij mensen thuis komen en ze ophalen voor bijvoorbeeld een wandeling zodat de mantelzorger wat tijd voor zichzelf heeft.

Tips voor dagbesteding op 1,5 meter

Hoe organiseren wij de dagbesteding op 1,5 meter en houden we rekening met de maatregelen van het RIVM? Het bewaren van 1,5 meter afstand is in de praktijk lastig. Voor sommige deelnemers is het moeilijk om te begrijpen waarom de afstand bewaard moet worden en hoe anderhalve meter er in de praktijk uit ziet.

 • Stimuleer het afstand houden
 • Zorg dat begeleiders en deelnemers bij fysieke ontmoeting gestimuleerd worden om gepaste afstand te bewaren.
 • Groepsmomenten zoals pauzes met lunch en koffie kunnen op gepaste wijze door blijven gaan. Zo kan één persoon de koffie en thee klaarzetten in wegwerpbekertjes, waarna de deelnemers één voor één met gepaste afstand een bekertje kunnen pakken.
 • Soms is fysiek contact onvermijdelijk: Bij sommige deelnemers is fysiek contact in de ondersteuning onvermijdelijk. Vertoont een deelnemer of begeleider geen symptomen, dan is contact mogelijk mits iedereen zich aan de hygiëne-maatregelen houdt. Dat betekent dat een mondkapje, handschoenen en regelmatig handen wassen en desinfecteren noodzakelijk zijn.

VERVOER

 • Als vervoer nodig is van en naar de dagbesteding zullen de RIVM-richtlijnen voor bescherming en hygiëne nagekomen moeten worden.
 • Als een passagier Covid-19-klachten heeft, dan wordt afgezien van vervoer voor dagbesteding.

Bronnen:

Lees protocol voor zorgvervoer en de vragen over vervoer in coronatijd op de volgende websites

 

Voor vragen of gewoon even bijpraten neem gerust contact op met mij of Liesbeth van Ginkel 06-40644906

Met hartelijke groet,

Wilma Overbeek

uitvoerend directeur stichting ZaaiGoed

T: 06 421 70 216 W: https://stichtingzaaigoed.nl

 

Zintuigentuin: Van der Aartweg 25 (B15) 2026ZM Haarlem

Postadres: Anthony Fokkerlaan 19 2024 JA Haarlem