Stichting ZaaiGoed heeft een bestuur met betrokken leden

Bestuurders

 • W.M. Overbeek – Lammers, uitvoerend directeur, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
 • M.P. Overbeek, penningmeester
 • H.J.H. Kamerling, voorzitter
 • Fieke S.M. Schaaper, bestuurslid

Wilma Overbeek

Met mijn opleidingen agogisch werk en sociale dienstverlening ben ik in contact gekomen met vele doelgroepen. Vanaf mijn 21ste ben ik betrokken bij het opzetten van verschillende dagbesteding locaties in Haarlem. Met deze ervaring is het voor mij duidelijk dat een locatie een veilige haven moet zijn waar de (mogelijke) verwarring en zorgen even kunnen worden vergeten. In de afgelopen jaren heb ik mijzelf ontwikkeld in het verbinden van meerdere maatschappelijke doelstellingen. Vanuit mijn betrokkenheid bij natuur en milieu is het sociale maatschappelijke aspect om kwetsbare ouderen een fijne dag te bieden met buiten activiteiten die de zintuigen prikkelen erbij gekomen. Sinds 2018 ben ik aangesloten bij Netwerk Kwetsbare Ouderen (ontstaan uit Haarlem Dementie Vriendelijk). Het netwerk bestaat uit meerdere zorgorganisaties die opkomen voor de belangen van kwetsbaren en hun mantelzorger binnen Haarlem en Zandvoort. Met het organiseren van het mantelzorg buurtcafé in Haarlem Noord bied ik de mantelzorger de mogelijkheid gelijkgestemde te treffen en hun ervaringen te delen met elkaar en ondersteund door professionals.

Meewerken met de deelnemers en de vrijwilligers tijdens de verschillende projecten biedt iedereen een actieve, zinvolle en waardevolle dag. Sinds 2020 is ZaaiGoed uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Buurts Haarlem. Alle zintuigen komen in actie bij ZaaiGoed. Die van de deelnemer, de vrijwilliger maar ook zeer zeker bij die van mijzelf.

Wilma Overbeek directeur Stichting ZaaiGoed
Marcel Overbeek, penningmeester Stichting ZaaiGoed

Marcel Overbeek

Al vele jaren volg ik Wilma in haar activiteiten op het gebied van dagbesteding voor mensen met een haperend brein. De afgelopen 10 jaar heb ik hand en spandiensten verleend in de dagbestedingen in Ramplaankwartier en de Kweektuinkas waar Wilma gewerkt heeft. Toen Wilma in 2020 de overstap maakte naar Stichting ZaaiGoed was dat ook een goede reden om actiever betrokken te raken bij het welzijn van personen met een haperend brein. Sinds september 2022 ben ik penningmeester in het bestuur van Stichting ZaaiGoed.

In het dagelijks leven ben ik zelfstandig milieuadviseur en help ik bedrijven onder meer bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en meldingen. Ook voer ik projecten op milieugebied uit in opdracht van overheden.

Hans Kamerling

Mijn naam is Hans Kamerling en voorzitter van de Stichting Zaaigoed. In de zomer van 2022 kwam ik in contact met stichting Zaaigoed omdat mijn echtgenote aan de dagbesteding op de tuin ging deelnemen.
De warmte op de tuin was zowel letterlijk als figuurlijk aanwezig en is ook nooit meer verdwenen. De aandacht en de liefde welke de deelnemers van de vrijwilligers/ondersteuners krijgen, is echt overweldigend. De deelnemers zijn enthousiast en er zijn activiteiten voor een ieder die het wil en dat ook kan uitvoeren.
Voor de lunch nog even een wandeling over het schitterende tuincomplex. Hoe heerlijk is dat niet! Tussen de middag samen lunchen met de producten welke in de zomer door de deelnemers zijn gekweekt. In de andere jaargetijden met gezonde producten uit de winkel.
Kortom ik kon mij er niet aan onttrekken toen mij gevraagd werd of ik iets voor de Stichting zou willen gaan betekenen. Samen met de andere bestuursleden voorwaardenscheppend zijn en kan de directeur met haar medewerkers zich richten op de deelnemers.

Hans Kamerling bestuur Stichting ZaaiGoed
Fieke Schaaper

Fieke Schaaper

Mijn naam is Fieke Schaaper, ik doe al 15 jaar vrijwilligerswerk in de ouderenzorg op verschillende locaties. Sinds begin 2022 kwam ik in contact met Stichting ZaaiGoed op volkstuincomplex ZWN voor eventuele opvang voor mijn vriendin met een haperend brein.

En ja dat lukte, wat een geweldige organisatie, ze zijn heel liefdevol en staan open voor een gesprek. En de fantastische vrijwilligers die daar bezig zijn met de koffie, lunch, spelletjes, verhalen en muziek; in een woord geweldig.

Ik ben per 1 februari 2023 bestuurslid geworden, voor mij een nieuwe uitdaging. Zo blijf ik toch betrokken bij Stichting ZaaiGoed. Tevens ben ik vertrouwenspersoon voor vrijwilligers en deelnemers.

Doelstelling

Stichting ZaaiGoed laat ouderen opbloeien en beoogd hun (gevoel van) eenzaamheid te verminderen. Ons doel is om steeds vaker en meer kwetsbare ouderen te laten genieten van de natuur en elkaar, waardoor mooie en waardevolle contacten ontstaan tussen jong en oud(er). We zijn een open source en iedereen mag onze projecten delen en gebruiken onder vermelding van ©Stichting ZaaiGoed waardoor nog meer ouderen naar buiten kunnen gaan en genieten van groenactiviteiten die de gezondheid en levenszin bevorderen!

Missie

De missie van Stichting ZaaiGoed is bij kwetsbare ouderen het gevoel van eenzaamheid te verminderen door middel van creatieve en groenprojecten. Stichting ZaaiGoed is opgericht met kwaliteit als uitgangspunt: kwaliteit in activiteiten maar vooral ook kwaliteit in omgang met onze deelnemers en elkaar als medewerkers. Een creatief netwerk van en voor elkaar waarin iedereen deelgenoot kan worden van onze projecten waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de deelnemers. We stimuleren doorontwikkeling door middel van onze publicaties die we naar aanleiding van de projecten maken en inspireren vrijwilligers, stagiairs, mantelzorgers, familie en activiteitenbegeleiders om ook een kwaliteitsslag te maken in de omgang met kwetsbare ouderen.

Maatschappelijk beleid

ZaaiGoed hecht veel waarde aan een duurzaam functioneren op alle fronten:

 • Compassie met de doelgroep is wat voor betrokkenheid en motivatie zorgt.
 • Gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit in plaats van kwantiteit zijn onze kernwaarden.
 • We houden rekening met elkaar en gaan op Humanistische grondslag respectvol met elkaar en onze werk- en woonomgeving om.
 • Elke medewerker draagt met zijn talenten, kennis en ervaring bij aan het realiseren van de sociale meerwaarde die stichting ZaaiGoed voor ouderen voor  ogen heeft: het bevorderen van levenskwaliteit 
 • We cateren zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch, of met maximale ***dierenwelzijn.
 • Het laten drukken van brochures en publicaties wordt gedaan met oog voor people planet profit & place (lokaal) bij Paswerk.
 • Onze Zintuigentuinen en werkomgeving zijn rookvrij.

Financieel beleid

ZaaiGoed hecht veel waarde aan een passende beloning voor alle medewerkers: Het bestuur werkt onbezoldigd. Vrijwilligers en stagiairs ontvangen een vergoeding voor hun inzet volgens de volgende regeling:   https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding

 • De directeur is niet in dienst van stichting ZaaiGoed en ontvangt een financiële vergoeding die ruim onder de voor goede doelen bepaalde norm valt. Zie 
 • Onze financiële verantwoording staat openbaar in het jaarverslag op de website.
 • Stichting ZaaiGoed ontvangt haar financiële middelen via donateurs, giften en via subsidies naar aanleiding van aanvragen en/of spontaan verstrekt. De subsidies die wij ontvangen door aanvragen in te dienen komen van gemeente Haarlem en verschillende vermogensfondsen, groot en klein(er).

Strategie

Onze doelstelling om zoveel mogelijk kwetsbare ouderen minder eenzaam te laten zijn / voelen gebeurt door middel van groen- en creatieve activiteiten als volgt:

 • In Haarlem Noord heeft stichting ZaaiGoed een Zintuigentuin aangelegd waar de deelnemers naartoe kunnen, als dagbesteding. In 2018 zijn we gestart met een tweede dag op de Zintuigentuin.
 • We leggen in opdracht maatwerk Zintuigentuinen aan bij zorginstellingen in en rondom Haarlem. Bij De Zorgcirkel Westervenne in Heiloo hebben we een Zintuigentuin met moestuin aangelegd inclusief 2 jaar begeleiding door onze medewerkers. Hier wordt een werkboek voor gemaakt waar de begeleiders zelf mee aan de slag kunnen als ons werk is afgerond. Wij zullen tot eind 2019 werkzaam zijn in Heiloo.
 • In 2018 hebben we een groenproject geïnitieerd en begeleid voor Zorgbalans, Hartekampgroep, DOCK, Lievegoed en wooncorporatie Pré Wonen. Dit project loopt tot 01-01-2021.
 • Voor 6 ouderen die intramuraal wonen in het Reinaldahuis hebben wij 6 dagbestedingsactiviteiten georganiseerd op de Zintuigentuin Haarlem. Dit is intensieve begeleiding van 1 op 1, met maatwerk activiteit.

Stichting ZaaiGoed verbindt mensen en laat ouderen opbloeien

stichting ZaaiGoed is lokaal geworteld, met potentie voor landelijke impact