Stichting ZaaiGoed heeft een bestuur met betrokken leden

Bestuurders

 • W.M. Overbeek – Lammers, uitvoerend directeur, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
 • M.P. Overbeek, penningmeester
 • H.J.H. Kamerling, voorzitter

Doelstelling

Stichting ZaaiGoed laat ouderen opbloeien en beoogd hun (gevoel van) eenzaamheid te verminderen. Ons doel is om steeds vaker en meer kwetsbare ouderen te laten genieten van de natuur en elkaar, waardoor mooie en waardevolle contacten ontstaan tussen jong en oud(er). We zijn een open source en iedereen mag onze projecten delen en gebruiken onder vermelding van ©Stichting ZaaiGoed waardoor nog meer ouderen naar buiten kunnen gaan en genieten van groenactiviteiten die de gezondheid en levenszin bevorderen!

Missie

De missie van Stichting ZaaiGoed is bij kwetsbare ouderen het gevoel van eenzaamheid te verminderen door middel van creatieve en groenprojecten. Stichting ZaaiGoed is opgericht met kwaliteit als uitgangspunt: kwaliteit in activiteiten maar vooral ook kwaliteit in omgang met onze deelnemers en elkaar als medewerkers. Een creatief netwerk van en voor elkaar waarin iedereen deelgenoot kan worden van onze projecten waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de deelnemers. We stimuleren doorontwikkeling door middel van onze publicaties die we naar aanleiding van de projecten maken en inspireren vrijwilligers, stagiairs, mantelzorgers, familie en activiteitenbegeleiders om ook een kwaliteitsslag te maken in de omgang met kwetsbare ouderen.

Maatschappelijk beleid

ZaaiGoed hecht veel waarde aan een duurzaam functioneren op alle fronten:

 • Compassie met de doelgroep is wat voor betrokkenheid en motivatie zorgt.
 • Gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit in plaats van kwantiteit zijn onze kernwaarden.
 • We houden rekening met elkaar en gaan op Humanistische grondslag respectvol met elkaar en onze werk- en woonomgeving om.
 • Elke medewerker draagt met zijn talenten, kennis en ervaring bij aan het realiseren van de sociale meerwaarde die stichting ZaaiGoed voor ouderen voor  ogen heeft: het bevorderen van levenskwaliteit 
 • We cateren zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch, of met maximale ***dierenwelzijn.
 • Het laten drukken van brochures en publicaties wordt gedaan met oog voor people planet profit & place (lokaal) bij Paswerk.
 • Onze Zintuigentuinen en werkomgeving zijn rookvrij.

Financieel beleid

ZaaiGoed hecht veel waarde aan een passende beloning voor alle medewerkers: Het bestuur werkt onbezoldigd. Vrijwilligers en stagiairs ontvangen een vergoeding voor hun inzet volgens de volgende regeling:   https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding

 • De directeur is niet in dienst van stichting ZaaiGoed en ontvangt een financiële vergoeding die ruim onder de voor goede doelen bepaalde norm valt. Zie 
 • Onze financiële verantwoording staat openbaar in het jaarverslag op de website.
 • Stichting ZaaiGoed ontvangt haar financiële middelen via donateurs, giften en via subsidies naar aanleiding van aanvragen en/of spontaan verstrekt. De subsidies die wij ontvangen door aanvragen in te dienen komen van gemeente Haarlem en verschillende vermogensfondsen, groot en klein(er).

Strategie

Onze doelstelling om zoveel mogelijk kwetsbare ouderen minder eenzaam te laten zijn / voelen gebeurt door middel van groen- en creatieve activiteiten als volgt:

 • In Haarlem Noord heeft stichting ZaaiGoed een Zintuigentuin aangelegd waar de deelnemers naartoe kunnen, als dagbesteding. In 2018 zijn we gestart met een tweede dag op de Zintuigentuin.
 • We leggen in opdracht maatwerk Zintuigentuinen aan bij zorginstellingen in en rondom Haarlem. Bij De Zorgcirkel Westervenne in Heiloo hebben we een Zintuigentuin met moestuin aangelegd inclusief 2 jaar begeleiding door onze medewerkers. Hier wordt een werkboek voor gemaakt waar de begeleiders zelf mee aan de slag kunnen als ons werk is afgerond. Wij zullen tot eind 2019 werkzaam zijn in Heiloo.
 • In 2018 hebben we een groenproject geïnitieerd en begeleid voor Zorgbalans, Hartekampgroep, DOCK, Lievegoed en wooncorporatie Pré Wonen. Dit project loopt tot 01-01-2021.
 • Voor 6 ouderen die intramuraal wonen in het Reinaldahuis hebben wij 6 dagbestedingsactiviteiten georganiseerd op de Zintuigentuin Haarlem. Dit is intensieve begeleiding van 1 op 1, met maatwerk activiteit.

Stichting ZaaiGoed verbindt mensen en laat ouderen opbloeien

stichting ZaaiGoed is lokaal geworteld, met potentie voor landelijke impact