Wordt vriend van ZaaiGoed!

Mogelijkheden tot schenking

Vriend worden kan door een jaarlijkse donatie van minimaal € 50,-. Vrienden van ZaaiGoed krijgen 20% korting op onze workshops en andere activiteiten.
U wordt vriend door uw bijdrage o.v.v. ‘Ik ben Vriend’ over te maken op IBAN NL28TRIO0198081294 t.n.v. stichting ZaaiGoed te Haarlem. Of door op de knop doneren te klikken, daar kunt u ook per iDeal betalen.

Duurzaam ondersteunen

Wilt u stichting ZaaiGoed duurzaam ondersteunen, minimaal 5 jaar, dan is een periodieke schenkingsovereenkomst aantrekkelijk. Dat betekent dat u de donatie aan stichting ZaaiGoed zonder drempel mag aftrekken. Het formulier voor een periodieke schenking aan stichting ZaaiGoed vind u hier. 

Wordt goede vriend

U kunt ook Goede Vriend worden. Als Goede Vriend van ZaaiGoed leent u stichting ZaaiGoed € 1.000,- (of een veelvoud daarvan) door dit bedrag over te maken op IBAN NL28TRIO0198081294 ten name van Stichting ZaaiGoed te Haarlem, onder vermelding van ‘lening’. Het betreft een renteloze, niet opeisbare lening.
Onze wederdienst hiervoor is een jaarlijkse uitnodiging om aan te schuiven bij het Noabersoep-diner op de Zintuigentuin in Haarlem! Een feestelijk diner waarbij u kunt genieten van de rijke oogst in ‘ZaaiGoed’, sociale verbinding en de schoonheid van de Zintuigentuin.

Steun ons

Met uw bijdrage steunt u stichting ZaaiGoed haar doelstellingen waar te maken! Heeft u nog vragen stuur dan een mail naar Wilma Overbeek, contact@stichtingzaaigoed.nl.  

Doneren

Stichting ZaaiGoed is een onafhankelijke stichting die het moet hebben van giften en donaties. U kunt stichting ZaaiGoed financieel ondersteunen door Vriend van ZaaiGoed te worden. Stichting ZaaiGoed is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Over uw donaties; Waar en hoe worden ze gebruikt

 Feit is dat Nederland vergrijst en veel ouderen vereenzamen. Het gemis aan sociale contacten, creatieve prikkels en activiteiten heeft een negatief effect op hun welbevinden en levenslust.
Een extra kwetsbare groep zijn ouderen met een visuele beperking. Stichting ZaaiGoed zet zich actief in om voor ouderen in het algemeen en ouderen met dementie in het bijzonder, al dan niet met visuele beperking, in samenspel met een keur van lokale organisaties, kunstenaars, vrijwilligers en opleidingen, middels natuur- en cultuurprojecten waardevolle contacten, belevingen en plezier te creëren.
Tijdens onze projecten zien wij mensen opleven, genieten van het buiten zijn, de kunstzinnige activiteiten en van de ontmoetingen met mede-deelnemers en bezoekers. 

Zintuigentuin

Groen doet goed, dat is inmiddels algemeen bekend en wetenschappelijk onomstotelijk aangetoond. Buiten in het groen zijn is goed voor lichaam en ziel, voor de gezondheid en stimuleert ieders creativiteit. Stichting ZaaiGoed heeft in Haarlem Noord op het volkstuincomplex ZWN (Zonder werken Niets) een Zintuigentuin aangelegd met planten, kruiden en bloemen die door het groeiseizoen het oog, de neus, tast en smaak van de ouderen, de begeleiders en bezoekers ‘prikkelen’. Tijdens het zien- ruiken-voelen- proeven worden herinneringen opgeroepen en nieuwe contacten en verhalen gevoed!

Neem contact op. Doe mee

Wilt u zichzelf, uw moeder of vader, oom of tante, buurvrouw of buurman opgeven voor een van onze activiteiten of laten genieten van onze Zintuigentuin in Haarlem Noord? Neem dan contact op met Wilma om de mogelijkheden te bespreken.

Zintuigentuin ZWN Van der Aartweg 25, Haarlem

Bel ons: (06) 42170216