Doneren

Stichting ZaaiGoed is een onafhankelijk stichting, door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). We kunnen onze weldadige activiteiten voor en met krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen alleen voortzetten met financiële ondersteuning. Elke donatie, hoe klein ook, is meer dan welkom, wordt door ons heel goed besteed en is voor de gever fiscaal aftrekbaar. Help mee door ons financieel te ondersteunen door: een eenmalige of periodieke schenking; vriend te worden van, of door stichting ZaaiGoed op te nemen in uw nalatenschap. Graag bespreken we met u de verschillende mogelijkheden.