HELP MEE

Vrijwilligers

Stichting ZaaiGoed richt zich als sociale onderneming op het creëren en organiseren van hoogwaardig groen en creatief maatwerk voor mensen met een haperend brein, zowel op de zintuigentuin als elders in opdracht. De werkzaamheden zijn zeer divers, te weten: het begeleiden van de deelnemers, groenontwerp en onderhoud, ontwikkelen van creatieve activiteiten en Groen doet Goed-uitjes en de praktische organisatie van dit alles. Voor de uitvoering zijn we in belangrijke mate afhankelijk van de bevlogen, niet aflatende inzet van deskundige vrijwilligers. Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en het team van stichting ZaaiGoed in praktische zin als vrijwilliger willen komen versterken worden van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen of op onze zintuigentuin langs te komen om kennis te maken.

Stages

Groot enthousiasme, elkaar helpen, prettig samenwerken, leren door doen en fris blijven typeert de manier van werken van stichting ZaaiGoed. Daarbij hechten we veel waarde aan het onderlinge contact, begrip en de uitwisseling van verhalen en ervaringen tussen mensen van verschillende leeftijden en culturen. Spreekt wie wij zijn en wat wij doen je aan, en ben je in het kader van je opleiding op zoek naar een interessante werkervaringsplek neem dan contact met ons op. Je moet ons dan wel echt wat te bieden hebben. En we zijn een kleine maatschappelijk betrokken organisatie, die afhankelijk is van subsidies, dus de mogelijkheden qua praktische ondersteuning en financiële stagevergoeding zijn beperkt.

Doneren

Stichting ZaaiGoed is een onafhankelijk stichting, door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). We kunnen onze weldadige activiteiten voor en met krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen alleen voortzetten met financiële ondersteuning. Gelukkig kunnen we tot op heden op meerdere maatschappelijke organisaties rekenen (zie sponsoren). Elke donatie, hoe klein ook, is meer dan welkom, wordt door ons heel goed besteed en is voor de gever fiscaal aftrekbaar. Help mee door ons financieel te ondersteunen door: een eenmalige of periodieke schenking; vriend te worden van of door stichting ZaaiGoed op te nemen in uw nalatenschap. Graag bespreken we met u de verschillende mogelijkheden.

Samenwerken

Stichting ZaaiGoed geloofd in de kracht van kleinschaligheid, complementariteit en delen. Over de jaren hebben we een robuust netwerk van partners opgebouwd, waarvoor en waarmee we nauw samenwerken. Het ZaaiGoed-team heeft veel praktische vaardigheden en kennis in huis toegespitst op het bevorder van het welbevinden van ouderen en over het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en jaarrond gebruiken van een maatwerk zintuigentuin. Op zakelijke basis denken graag mee over én werken we graag mee aan nieuwe ‘Groen doet Goed’ initiatieven en activiteiten binnen Haarlem, Zuid-Kennemerland, Noord-Holland (tot Alkmaar) en Zuid Holland (tot Den Haag). Heeft u een concreet idee of voorstel dan gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden, condities en invulling van een vruchtbare samenwerking.