Het groenproject Actief op de Laan van Berlijn

Voor kwetsbare ouderen met geestelijke beperking en/of geheugenproblemen in Haarlem Schalkwijk.

Sinds 2017 werken wij in opdracht van Pré wonen op de Laan van Berlijn. Binnen en buiten het wijkcentrum De Wereld wordt met groot enthousiasme 1 dag per week met ouderen van Zorgbalans, Dock kwetsbare (eenzame) omwonenden van verschillende nationaliteiten samengewerkt. Sinds 2022 is ook Lieve Goed bij ons aangehaakt. Het door Pré-Wonen, Lieve Goed en Dock gefinancierde project “Actief op de laan van Berlijn” heeft steeds meer betrokkenheid opgeleverd.

Dit project heeft tot doel om de bewoners te verleiden naar buiten te komen en het bevorderen van de sociale contacten. De verhoogde bakken maken het makkelijker voor de bewoners om te zaaien of te oogsten.

Actief op de Laan van Berlijn

Groenproject

Op voorstel van ZaaiGoed zijn twee van de grote Corte stalen bakken op de Laan van Berlijn in Schalkwijk opgefleurd door ze dicht te beplanten met langbloeiende sierplanten en allerhande eetbaar groen zodat de omwonenden en passanten toch de groei en bloei van de planten door het tuinseizoen kunnen beleven en kunnen delen in de kleurrijke, geurende en/of eetbare oogsten. 

Alle bakken op het plein worden voor 2 dagdelen per week onderhouden (onkruid wieden, water geven, snoeien en oogsten), door mensen van ZaaiGoed, stagiaires Dock, vrijwilligers (met of zonder beperking)  en bewoners. Het is heel mooi om te zien dat hierbij de deelnemers met verschillende mogelijkheden elkaar steunen, stimuleren en helpen, dit maakt het extra waardevol. Bij het met de handen in de aarde werken gaan gezonde inspanning en ontspanning samen. De oogst gebruiken we om mee te koken, de huiskamers van het buurtcentrum op te fleuren / verfrissen en voor allerhande creatieve binnen- activiteiten. Groen doet Goed blijkt ook hier heel duidelijk!

Gezamenlijke lunch

De zelf gezaaide en beplanten van groenten worden geoogst door de vrijwilligers en omwonende. In 2021 is er het plan opgezet om de keuken van Dock, op de Wereld mee te laten denken over de beplanting van de groenten. De koks van wijkcentrum “de Wereld” maken, met hun eigen inbreng van de teelt en het tuinieren die wordt begeleidt door SZG er op de woensdagen  lunchmaaltijden van voor omwonende. 

Betrokkenheid en sociale contacten

Omwonenden komen regelmatig langs om een praatje te maken, koffiedrap te brengen (meststof voor de planten), of wat van de oogst mee te nemen. Op ons initiatief hebben alle bewoners ook een potje, een zakje aarde en tuinboonzaden ontvangen om op hun balkon op te kweken. Velen zijn hiermee daadwerkelijk aan de slag gegaan. Enkele van hen doen weer mee met zaaien van eetbaar groen en het onderhoud van de diverse bakken. 

 

Wat willen wij bereiken met het project Actief op de Laan van Berlijn? Het ontwikkelen van vaardigheden bij bewoners voor vrijwillige inzet in de Moestuin.

Het werkgebied is een kwetsbare buurt waarin bewoners van verschillende culturen, achtergrond samenleven. Mensen willen veel, maar blijken kwetsbaar. Juist maatwerk is van belang om met bewoners naar het gevoel van eigenaar te zijn van de moestuin toe te werken. Als gezamenlijke partners werken wij daar hard aan. Zo dragen wij samen bij aan participatie en integratie.

Wat houdt het project kort in? Het verbinden van bewoners aan de ZaaiGoed moestuin en samen tuinieren in de verhoogde bakken. Wij willen activiteiten blijven organiseren waarbij bewoners uitgedaagd worden om hun talenten te ontdekken en samen te werken. Door bewoners ons te laten helpen met opkweken van planten in hun eigen woning betrekken wij binnen naar buiten. We missen het bij elkaar komen in het afgelopen jaar door de maatregelingen omtrent Corona. Het was zoeken hoe wij de bewoners en andere betrokkenen konden betrekken in het tuinieren. Wij gaan uit van de mogelijkheden en we zijn niet op zoek naar de beperkingen.

De mini-moestuin

In oktober 2021 zijn er twee bewoonsters die hebben aangeven graag een moestuintje op verdieping 6 te willen inrichten. Naar aanleiding van deze wens is de mini-moestuin opgezet in de flat waar we wekelijkse ontmoetingsmomenten willen organiseren.  Nu is er wekelijks een ontmoetingsmoment op het plein waar bewoners samen aan het zaaien, zetten van plantgoed en oogsten zijn onder begeleiding van Stichting Zaaigoed.

Dock heeft stagiaires aangetrokken die een functie hebben in het participeren van alle organisaties. Daar is het immers om te doen!

Stagiaires van Dock hebben bewoners van Lieve goed en stichting ZaaiGoed met elkaar verbonden met het project Mini-Moes tuinieren. Op etage 6 op de laan van Berlijn kweken bewoners planten op die vervolgens naar buiten worden geplaatst om verder te groeien en te worden geoogst. Op etage 10 is er op het dakterras ook een tuin gerealiseerd door en voor bewoners van Lieve Goed.