Stichting ZaaiGoed is lokaal geworteld, met potentie voor landelijke impact.

Wie werkt voor stichting ZaaiGoed is maatschappelijk sociaal betrokken. We gaan uit van mogelijkheden en kansen, door het realiseren van projecten voor een waardevol bestaan met aandacht voor de doelgroep. Onze kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest, oftewel, inlevend waarnemen en situationeel handelen.

Elke medewerker draagt met zijn talenten, kennis en ervaring bij aan het realiseren van de sociale meerwaarde die stichting ZaaiGoed voor ouderen voor ogen heeft: het bevorderen van levenskwaliteit door middel van kunst- en groenprojecten waardoor de eigenwaarde vergroot. We gaan uit van wat iemand nog wel kan.

De missie van Stichting ZaaiGoed blijkt in eerste instantie uit de projecten die ZaaiGoed initieert en realiseert, maar daarnaast uit de aandacht die wordt besteed aan het verbinden van mensen in deze projecten. Een creatief netwerk van en voor elkaar waarin iedereen deelgenoot kan worden van onze projecten. ZaaiGoed hecht veel waarde aan een duurzaam functioneren op alle fronten:

  • Het laten drukken van brochures en publicaties wordt gedaan met oog voor people planet profit & place (lokaal).
  • Inkoop gebeurt bij MVO en MBO-bedrijven.
  • Slow gaat voor fast: verdieping wint het altijd van vluchtigheid, niet enkel bij sociale omgang met de doelgroep.

ZaaiGoed hecht veel waarde aan een passende beloning voor alle medewerkers.

  • Het bestuur werkt onbezoldigd.
  • De directie ontvangt maximaal € 75,- per uur.
  • Vrijwilligers en stagiairs ontvangen een vergoeding voor hun inzet.
  • ZaaiGoed is een maatschappelijk betrokken en -verantwoord opererende stichting; compassie met de doelgroep is wat voor betrokkenheid en motivatie zorgt.

 

verbinden
door
ontmoeten