Zusters van Voorzienigheid

ZaaiGoed ontving een uitnodiging van de zusters Dennenheuvel. Zij wonen inmiddels in Bosbeek, Heemstede. Op deze prachtige locatie gaf Wilma een presentatie op de congregatie-dag.