novacollege-krzysztof-achmed-en-quasim_dm021116

Krzysztof, Achmed en Quasim, leerlingen NovaCollege tonen trots de verhoogde plantbakken die zij voor de ouderen | de Zintuigentuin maken.

Gisteravond moest ik pitchen in de Lichtfabriek Haarlem.

Stichting ZaaiGoed heeft een tijd geleden een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Haarlem voor een sociaal initiatief; innovatief en vernieuwend. De aanvraag betreft de Zintuigentuin in Haarlem Noord. Innovatief omdat we zorg aan welzijn koppelen vanuit de welzijnskant! ZaaiGoed gaat over welzijn, het welbevinden van ouderen in het algemeen en ouderen met dementie in het bijzonder. Met op de Zintuigentuin ook nog een nieuwe doelgroep, namelijk ouderen met visuele beperking die door Carla van der Weide worden begeleid.

Stichting ZaaiGoed gaat, net als nauwe samenwerkingspartner GIDZ, altijd voor slow. Slow gaat over aandacht, over liefde voor wat je doet (zoals Krzysztof, Achmed en Quasim die met passie verhoogde bloembakken voor de ouderen maken), liefde voor de ander en misschien ook wel voor jezelf. Slow gaat over gezamenlijkheid, over in cocreatie vormgeven, over de tijd nemen om op participatieve wijze tot mooie en duurzame, als in langdurige, projecten te komen. Projecten die de tand des tijds kunnen doorstaan doordat we met elkaar in deze projecten meebewegen met de ‘mensenwensen’. Op organische wijze een project tot wasdom laten komen heeft tijd nodig plus die eerder genoemde aandacht, liefde; voor wat je doet, met en voor wie je het doet.

Dit had ik gisteravond allemaal aan de kant geschoven om een 3 minuten pitch te kunnen houden. En dat ging natuurlijk niet! En dat is spijtig want nu heb ik de Zintuigentuin niet op juiste en verdiende wijze kunnen promoten.

Vannacht lag ik wakker en hoorde steeds maar weer die ene zin: “U vraagt wel veel geld aan voor een theeservies.” En ik dacht, hoe kon ik in 3 minuten duidelijk maken dat de aanvraag Zintuigentuin Theeservies niet gaat over een theeservies maar over ontmoeting? Toen ik vanmorgen opstond wist ik het: Dat kan niet in 3 minuten. Dat moet je vertellen, slow en op inspirerende wijze. Bij een geurig kopje thee!

Gisteravond was de laatste keer dat ik een pitch heb gehouden. Het is niet mijn stijl. Daarom doet het afbreuk aan dat wat ik wel goed kan namelijk; mensen verbinden, luisteren naar mensenwensen en de prachtige verhalen van ouderen en hen laten genieten van al wat groeit en bloeit!

Met open armen ontvangen wij, begeleiders, vrijwilligers, jongeren, leerlingen, mantelzorgers en professionals de leden van de kunstcommissie op de Zintuigentuin tijdens een theeceremonie voor buurtbewoners, statushouders en een ieder die interesse heeft in dit mooie project van, voor en door ouderen! U bent van harte welkom!