Samenwerken

Stichting ZaaiGoed geloofd in de kracht van kleinschaligheid, complementariteit en delen. Over de jaren hebben we een robuust netwerk van partners opgebouwd, waarvoor en waarmee we nauw samenwerken. Het ZaaiGoed-team heeft veel praktische vaardigheden en kennis in huis toegespitst op het bevorder van het welbevinden van ouderen en over het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en jaarrond gebruiken van een maatwerk zintuigentuin. Op zakelijke basis denken graag mee over én werken we graag mee aan nieuwe ‘Groen doet Goed’ initiatieven en activiteiten binnen Haarlem, Zuid-Kennemerland, Noord-Holland (tot Alkmaar) en Zuid Holland (tot Den Haag). Heeft u een concreet idee of voorstel dan gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden, condities en invulling van een vruchtbare samenwerking.