Stages

Groot enthousiasme, elkaar helpen, prettig samenwerken, leren door doen en fris blijven typeert de manier van werken van stichting ZaaiGoed. Daarbij hechten we veel waarde aan het onderlinge contact, begrip en de uitwisseling van verhalen en ervaringen tussen mensen van verschillende leeftijden en culturen. Spreekt wie wij zijn en wat wij doen je aan, en ben je in het kader van je opleiding op zoek naar een interessante werkervaringsplek neem dan contact met ons op. Je moet ons dan wel echt wat te bieden hebben. En we zijn een kleine maatschappelijk betrokken organisatie, die afhankelijk is van subsidies, dus de mogelijkheden qua praktische ondersteuning en financiële stagevergoeding zijn beperkt.