Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn subsidieert het Project Zintuigentuin

Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn heeft het project Zintuigentuin; voelen, ruiken, proeven en……..luisteren! voor ouderen met een visuele beperking ruimhartig gesubsidieerd! Stichting ZaaiGoed is haar daar zeer erkentelijk voor!
Dit project is een groot succes (geworden) en had niet zonder deze gulle gift uitgevoerd kunnen worden. Mede namens de deelnemers met visuele beperking èn onze vaste vrijwilliger (ook visueel beperkt) Carla van der Weide heel hartelijk dank!

Wist u dat ouderen met een visuele beperking zich gratis kunnen aanmelden voor dit project?

Klik op een afbeelding om het meer foto’s van de zintuigentuin te zien. Of bekijk ons uitgebreide verslag.