De warme hand van de Pius-Stichting

De Pius-Stichting is een sociaal-maatschappelijke organisatie die financieel projecten ondersteunt ter verbetering van de leefsituatie van en voorzieningen voor oudere mensen (55+) in het rooms-katholiek dekenaat Alkmaar dat samenvalt met de regio Noord-Holland noord. De Pius-Stichting heeft een kerkelijke grondslag (rooms-katholiek) maar is breed maatschappelijk actief. Door het beheer van haar financiële middelen is de Pius-Stichting in staat onder bepaalde voorwaarden goede doelen financieel te ondersteunen. Dit kan zijn een gift. een garantiesubsidie of een advies geënt op het mogelijke gebruik van andere subsidiebronnen of bestaande voorzieningen. Ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit eenmalige donaties. De Pius-Stichting heeft een ANBI-status.

 

Met de Pius stichting heeft ZaaiGoed een speciale band: de Pius Stichting was het eerste fonds waarvan we subsidie kregen, voor Groen doet Goed! Er geloofde iemand in ons! Een partij die ons wilde steunen omdat we een mooi idee hadden voor kwetsbare ouderen. We hebben ons dankbaar en met vreugde in het avontuur gestort van het welzijn! Dankzij de Pius stichting! Voor eeuwig dank!