Stichting ZaaiGoed is stichting Union Haarlem zeer erkentelijk voor de spontane en gulle donatie die zij eind 2016 heeft mogen ontvangen!