5 jaar feestje

We hebben een feestje gevierd in ons tuinhuis op de Zintuigentuin Haarlem. Klein, maar fijn en intens, zoals al onze activiteiten. Het bestuur en team hebben gezamenlijk het glas geheven op wat we met elkaar hebben bereikt en op een bloeiende toekomst van stichting ZaaiGoed. Veel dank aan een ieder en al onze sponsoren die hebben bijgedragen aan dit succes. We dromen nog steeds en werken aan allerhande nieuwe initiatieven. Groei is goed, maar de menselijk maat en het welbevinden blijven leidend. De groepen met deelnemers houden we altijd klein om de kwaliteit van de activiteiten hoog te houden, met echt persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Daar staan we voor, nu en in de toekomst.

Hoe is het zo gekomen?

Mijn schoonmoeder is 10 jaar geleden overleden aan de gevolgen van dementie. Haar laatste jaren woonde zij in een verzorgingshuis. Te zien hoe ze geestelijk en lichamelijk achteruit ging was pijnlijk. Waar ik echter echt verdrietig en boos van werd was dat er, behalve van haar man die er (noodgedwongen) elke dag was, weinig echte aandacht voor haar was. Ik voelde ook schaamte, zo gaan we toch niet om met de oudere generatie die ervoor heeft gezorgd dat wij het nu goed hebben? Dat kan en moet anders dacht ik toen en heb vervolgens op 24-11-2014, met steun van mijn schoonvader, stichting ZaaiGoed opgericht.

Tijdens ons eerste jubileum heb ik uitgesproken dat ik heel blij ben dat, hoe bescheiden ook, we bijdragen aan ‘inclusieve’ omgangsvormen en er echt voor elkaar zijn, en dat onze aanpak anderen inspireert. Maar het is en blijft ook duwen en trekken om jaar in jaar uit weer de benodigde middelen te werven voor onze activiteiten, dat is ook zwaar. Echter, als ik zie wat een ongelooflijk mooi en op elkaar ingespeeld team we zijn en hoe een groeiende groep van deelnemers – krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen – echt geniet, dan ben ik trots, krijg ik energie en weet ik dat we ‘het goede’ doen. We gaan dan ook vol enthousiasme door met onze maatwerk groen- en creatieve activiteiten, met passie ontwikkeld en liefdevol begeleid, klein maar fijn en intens. En we ontplooien allerhande nieuwe ontwikkelingen rondom de zintuigelijke beleving van onze tuin en verwerking van de grote diversiteit aan ‘oogsten’ tot smaakvolle en welluidende producten voor iedereen.

Wilt u bijdragen aan de feestvreugde?

U kunt ons 5-jarig bestaan nog feestelijker maken door een gift van 5 of 55 euro over te maken naar NL28TRIO0198081294 ten name van stichting ZaaiGoed. We hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze dank is groot!