Vergeten groenten

moestuinieren voor mensen met (beginnende) Alzheimer.

zorg in de moestuin en moestuin in de zorg

Het Rosariumhorst moestuinproject en vergelijkbare initiatieven in binnen – en buitenland laten overduidelijk zien dat moestuinieren mensen met (beginnende) Alzheimer heel erg goed doet. Dat na een moestuinbezoek de ontspannen opgewektheid langdurig aanhoud, dat mensen beter en smakelijker eten, dat het voedend is voor grappen, frisse gedachten en smaakvolle verhalen en gedichten. En dat de vaste bewoners uitkijken naar je komst, heel graag mee willen naar de tuin en liefst ook mee eten. Dat iedereen een tomatenplant op de kamer wil. Dat er reuring is en de seizoenen intens worden (her) beleefd.

Heeft uw zorginstelling interesse
in een moestuin op maat?

De publicatie ‘Vergeten Groenten: zorg in de moestuin │ moestuin in de zorg’ heeft voeten in de aarde gekregen! Steeds vaker krijgen zorginstellingen een moestuin(tje) of moesbakken om gezamenlijk te tuinieren. Dat blijkt nog niet eenvoudig te zijn. Met deze publicatie wordt een handreiking gedaan voor mogelijkheden naar aanleiding van een bestaande moestuin in Krommenie. Erika Meershoek heeft in het Alzheimercafé Krommenie een powerpoint-presentatie over dit project gehouden. Dit kan ook bij u plaatsvinden.

Wilt u meer informatie en te weten komen wat voor u en uw instelling de mogelijkheden zijn? Neemt u dan contact met ons op om te praten over trainingen en/of een projectvoorstel. Geheel op maat en uitgaande van wat wel kan!