Wie zijn wij?

Hoe vaak komt jouw oma buiten?

Stichting ZaaiGoed laat ouderen opbloeien! Ouderen in het algemeen, en ouderen met dementie in het bijzonder. Dat doen we met groen- en kunstprojecten waarbij het groen, de natuur, de inspiratiebron is voor de creatieve activiteiten die volgen op de buitenactiviteiten. Het zichtbaar plezier tijdens onze op maat gemaakte creatieve- en groenprojecten is prachtig om te zien! Kijk maar eens op https://stichtingzaaigoed.nl/wilt-alles-weten-zaaigoed-zintuigentuin-mooie-film/  om een goed beeld te krijgen van een van onze projecten, de Zintuigentuin. Het contact dat op de Zintuigentuin of tijdens andere projecten ontstaat is waardevol; voor de ouderen èn de begeleiders. Veel professionele krachten die in de zorg en welzijn werken worden vervangen door vrijwilligers waar de samenleving best veel van vraagt en verwacht. Dat is niet gemakkelijk voor hen. Wij willen deze vrijwilligers, maar ook mantelzorgers en activiteitenbegeleiders, praktische tools meegeven voor een ‘ontspannen’ omgang met ouderen. Om de werkdruk te verlichten: meer welzijn betekent minder zorg! En minder zorg betekent meer (tijd en aandacht voor) welzijn, voor alle betrokkenen! Ook jouw oma kan dan vaker de natuur in! Alle activiteiten worden in woord en beeld vastgelegd en via de website en/of een mooie publicatie ontsloten ter inspiratie en als tool voor anderen. Onderdeel van de tools zijn trainingen aan vrijwilligers waarin we aan de slag gaan met het geboden materiaal. Kijk eens bij de verschillende projecten en neemt u gerust contact met ons op. Samen laten we onze ouderen opbloeien!

Erika Meershoek, uitvoerend directeur.

Stichting ZaaiGoed heeft een bestuur met betrokken leden!

Voorzitter Hans Riemens is met de Vut. Doet vrijwilligerswerk, lokale belangenbehartiging voor senioren en is ook voorzitter Seniorenclub Haarlem.

 

Ruud Zweijpfenning is onze penningmeester. Voorheen wetenschappelijk onderzoeker, thans beeldhouwer.

Secretaris Ton Slewe is expert op het gebied van cyber security en managet complexe projecten.

Algemeen lid Marijke Trappenburg is dr geriatrie VUmc. Zij is bij ZaaiGoed betrokken vanuit de medische kant tevens onze lijn naar de laatste vorderingen in onderzoek naar dementie.