En opnieuw maken ZaaiGoed en Reinalda er samen een mooie dag van!

Vandaag kwamen 6 mensen van het Reinaldahuis samen met 3 vrijwilligers en alle 9, waren helemaal in een vrolijke stemming!

Met onze eigen 3 vrijwilligers was dit een mooie club om er vandaag iets moois van te maken. Het weer was er nog niet helemaal klaar voor maar gaandeweg kwam het zonnetje. Het zou uiteindelijk een dag met een gouden randje worden. Beginnen met koffie en taart is nooit een slechte start en iedereen genoot zichtbaar.

 

Het waren vrolijke gezichten tijdens enthousiaste gesprekken en zacht klonken oud Hollandse deuntjes. De broodjes werden gesmeerd want het plan was om bij de Haarlemse Volkstuindersvereniging “Zonder Werken Niets” te gaan picknicken. Het is daar een prachtige kleurexplosie dus onderweg roken en voelden we aan de heerlijke bloemen, planten, kruiden en groenten.

Aangekomen bij Het Kruidthuys op het achterplein dichtbij de Slaperdijk, gingen we zitten en genoten van de broodjes en de dranken.

Het leven is goed! Op de terugweg was een tuinder zo aardig om ons iets over de bloemen te vertellen en we kregen zelfs allemaal een bosje mee!

Aangekomen bij “Onze Gezellen” was het de hoogste tijd voor wat snacks en natuurlijk een advocaatje met slagroom. De uren gingen snel maar iedereen bedankt voor deze heerlijke dag!!!

Onno Titulaer.